Företagets sociala Ansvar

Vår Ansvar

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett företags känsla av ansvar gentemot samhället och miljön där det verkar, och handlar om att uppnå organisatorisk excellens på ett sätt som respekterar etiska värderingar. Genom att få tillfredsställande avkastning på de anställda resurserna skapar företag värde genom att bidra med utbildnings- och sociala medvetenhetsprogram.

Som en oro för AR Creative Ltd.Klipp ut Bild (IOC) anser att det har en viktig roll att spela för att hjälpa samhället att uppnå den nödvändiga hållbara ordningen för natur och samhällsutveckling. Därför är våra CSR-aktiviteter utformade och initierade för att hjälpa vårt samhälle minst med ett skolprogram.

Så ger vi tillbaka: Vi lägger en del av varje enskild beställning till ett välgörande ändamål. Till exempel: om du skickar en beställning på 20.95 USD behåller vi $0.95 som ett bidrag till detta program, som samarbetar med ideella organisationer. Vi hjälper aktivt till att skapa en ljusare framtid för underprivilegierade barn. Donationen kan täcka väsentliga kostnader för ett barns utbildning, som böcker, uniformer, pappersvaror, skolväskor, skor och etc.